533500_288503817892426_734190130_n

หอประชุมเก่าที่ใช้งานมายาวนาน…. เดิมเป็นโรงอาหาร แต่ปรับให้มีเวทีเพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ เช่น
600154_336348263107981_426952885_n
กิจกรรมวันไหว้ครู
557464_288503427892465_1376172175_n
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพ ต้องตั้งเก้าอี้รับรองผู้ปกครองและผู้ร่วมงานบริเวณด้านข้างอาคาร เพราะสถานที่คับแคบ
532805_336347659774708_1145384152_n
ล่าสุด ใช้จัดกิจกรรม ร่วมแสดงมุทิตาจิต การเลื่อนสมณศักดิ์พระทพพุทธิมงคล ประธานสงฆ์ สหภาพยุโรป ซึ่งท่านเป็นชาวกอกหวาน ท่านเห็นว่าหอประชุมโรงเรียนบ้านกอกหวานใช้งานมานาน อาคารสถานที่คับแคบ ท่านจึงมีเมตตาบริจาคเงินเพื่อสร้างหอประชุมแห่งใหม่ขึ้น และได้ฤกษ์วางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2555
307020_336342359775238_70779293_n
ภาพพระเดชพระคุณพระเทพพุทธิมงคลในพิธีวางศิลาฤกษ์หอประชุมแห่งใหม่ 8 มิถุนายน 2555
319709_336336459775828_445855270_n
166037_336334056442735_97792822_n
269201_336344069775067_626540387_n
552358_381407848602022_1558516483_n
ภาพการก่อสร้างอาคารหอประชุมแห่งใหม่ ภาพที่ 1
155529_381411438601663_1550243045_n
ภาพการก่อสร้างอาคารหอประชุมแห่งใหม่ ภาพที่ 2
148189_389280467814760_1629958331_n
ภาพการก่อสร้างอาคารหอประชุมแห่งใหม่ ภาพที่ 3 (งานมุงหลังคา)

Advertisements