เชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนบ้านกอกหวาน (พระเทพพุทธิมงคล) วันที่ 20-21 ธันวาคม 2555.. พระเดชพระคุณท่านพระเทพพุทธิมงคลบริจาค..1,000,000 บาท...ยังขาดอยู่ 430,000 บาท ครับ..ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ทุกท่านครับ..ร่วมสมทบทุนก่อสร้าง ได้โดย โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนบ้านกอกหวาน ธนาคารกรุงเทพ..สาขาขุขันธ์ หมายเลขบัญชี 409-0-86644-5

เชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนบ้านกอกหวาน (พระเทพพุทธิมงคล) วันที่ 20-21 ธันวาคม 2555.. พระเดชพระคุณท่านพระเทพพุทธิมงคลบริจาค..1,000,000 บาท…ยังขาดอยู่ 430,000 บาท ครับ..ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ทุกท่านครับ..ร่วมสมทบทุนก่อสร้าง ได้โดย โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนบ้านกอกหวาน ธนาคารกรุงเทพ..สาขาขุขันธ์ หมายเลขบัญชี 409-0-86644-5

Advertisements